Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands

Stap 12 vertalen

Stap 12
Grasp the battery from the bottom edge and remove it from the iPhone.
  • Grasp the battery from the bottom edge and remove it from the iPhone.

  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.

  • Reinstall the Taptic Engine and speaker before installing a new battery. This helps keep the battery aligned correctly during installation.

  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.

  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.

  • If your new battery does not come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.

  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.

Pak de batterij aan de onderkant vast en verwijder deze uit je iPhone.

Als er zich nog alcoholresten in de telefoon bevinden, veeg je deze nu voorzichtig weg of laat je deze eerst drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.

Herinstalleer de trilmotor en de speaker voordat je de nieuwe batterij installeert. Dit zorgt ervoor dat je nieuwe batterij makkelijker correct te positioneren is bij het installeren.

Zorg dat je je nieuwe batterij, voordat je deze installeert, eerst weer tijdelijk op het contact op het logic board aansluit. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de batterij.

Bevestig de batterij, koppel deze los en ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.

Als je nieuwe batterij niet wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde kleefstrips, kun je deze handleiding gebruiken om de kleefstrips te vervangen.

Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je telefoon. Dit kan een aantal problemen voorkomen en eventuele probleemoplossing makkelijker maken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.