Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 6
When prying up the speaker, take care not to damage the speaker flex cable you just disconnected. If necessary, bend the cable toward the battery so the speaker has room to come out. Insert a spudger under the top edge of the speaker, near the edge of the iPhone's case.
  • When prying up the speaker, take care not to damage the speaker flex cable you just disconnected. If necessary, bend the cable toward the battery so the speaker has room to come out.

  • Insert a spudger under the top edge of the speaker, near the edge of the iPhone's case.

  • Gently pry up and lift the top edge of the speaker slightly.

  • When reinstalling the speaker, check the position of the flex cable and make sure it doesn't get trapped underneath the speaker.

Zorg dat je bij het omhoogduwen van de speaker niet ook de schermflexkabel die je zojuist los hebt gekoppeld, beschadigt. Indien nodig kun je de kabel in de richting van de batterij buigen, zodat de speaker de ruimte heeft om eruit gehaald te worden.

Steek een spudger onder de bovenkant van de speaker, dichtbij de zijkant van de behuizing van de iPhone.

Duw de bovenkant van de speaker voorzichtig omhoog en til de speaker lichtjes omhoog.

Zorg dat je bij het herinstalleren van de speaker checkt of de flexkabel van de speaker niet vast komt te zitten onder de speaker.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.