Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 6
Use a spudger or fingernail to pry the digitizer cable connector up from its socket. This connector's recessed location makes it tricky to reconnect. Take your time and align it carefully, then gently press it into place with your fingertip—first one side, then the other. You should feel it click into place.
  • Use a spudger or fingernail to pry the digitizer cable connector up from its socket.

  • This connector's recessed location makes it tricky to reconnect. Take your time and align it carefully, then gently press it into place with your fingertip—first one side, then the other. You should feel it click into place.

  • If any part of your screen doesn't respond to touch after your repair, disconnect the battery and then re-seat this connector, making sure it clicks fully into place and that there's no dust or other obstruction in the socket.

Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de digitizerkabel uit het contact omhoog te duwen.

De inkeping waar deze aansluiting in zit, bemoeilijkt het opnieuw aansluiten van deze kabel. Neem je tijd en positioneer het met zorg, om het dan voorzichtig op z'n plek te drukken met het topje van je vinger—eerste de ene kant, dan de andere kant. Als het goed is, voel je het wanneer de aansluiting vastklikt.

Als er een deel van je scherm niet op aanraking reageert na de reparatie, ontkoppel je de batterij en sluit je deze aansluiting opnieuw aan. Zorg hierbij dat deze volledig op z'n plaats klikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact zitten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.