Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Use a spudger or a fingernail to pry up and disconnect the front panel sensor assembly connector. Use a spudger or a fingernail to pry up and disconnect the front panel sensor assembly connector.
  • Use a spudger or a fingernail to pry up and disconnect the front panel sensor assembly connector.

Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel omhoog te duwen en te ontkoppelen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.