Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove five screws securing the logic board connector bracket, of the following lengths: Three 1.0 mm Y000 screws
  • Remove five screws securing the logic board connector bracket, of the following lengths:

  • Three 1.0 mm Y000 screws

  • One 1.3 mm Y000 screw

  • One 3.7 mm Phillips screw

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.

Verwijder de vijf schroeven die het paneel op de logic board-aansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:

Drie 1.0 mm Y000 schroeven

Eén 1.3 mm Y000 schroef

Eén 3.7 mm Phillips schroef

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.