Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands

Stap 4 vertalen

Stap 4
Keep a firm grip on both the screen and main body of the MacBook Pro. Either half can fall unexpectedly during this step. Push both halves of the MacBook Pro together so that the hinge brackets can be lifted clear of their recesses in the chassis. Push the main body of the MacBook Pro away from you while pulling the screen toward you to separate it.
Remove the display assembly
  • Keep a firm grip on both the screen and main body of the MacBook Pro. Either half can fall unexpectedly during this step.

  • Push both halves of the MacBook Pro together so that the hinge brackets can be lifted clear of their recesses in the chassis.

  • Push the main body of the MacBook Pro away from you while pulling the screen toward you to separate it.

  • Remove the display/screen assembly, being careful not to snag it on any cables.

  • During reassembly, ensure the display cable assembly lies on the correct side of the main body before refastening the hinge bolts.

  • Be sure to confirm that both connectors on either side of the display cable assembly are fully seated, as these may have come loose during the disassembly process.

Houd zowel het scherm als de main body van je MacBook Pro stevig vast. Beide helften kunnen onverwachts vallen tijdens deze stap.

Duw beide helften van de MacBook Pro samen zodat de scharnierbeugels uit hun inkeping in het chassis getild kunnen worden.

Duw de main body van je MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt om beide delen van elkaar te scheiden.

Verwijder de schermmodule en wees hierbij voorzichtig dat je geen kabels meeneemt onderweg.

Zorg dat je schermkabelmodule, tijdens het weer in elkaar zetten van je laptop, aan de goede kant van de main body ligt voordat je de bouten van het scharnier weer bevestigt.

Zorg dat je zeker weet dat beide connectoren aan beide kanten van de schermkabelmodule goed vastzitten, aangezien deze tijdens het uit elkaar halen van de twee delen los kunnen zijn gekomen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.