Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 2
Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the  cover spring. Use a pair of tweezers to pull the cover  spring on the display cable out of its recess. Repeat this step with the right cover spring.
Remove the display cable assembly
  • Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the cover spring.

  • Use a pair of tweezers to pull the cover spring on the display cable out of its recess.

  • Repeat this step with the right cover spring.

Agarra el lado izquierdo del cable de la pantalla y tira de él hacia el extremo inferior del MacBook y lejos del muelle de la tapa.

Usa un par de pinzas para sacar el muelle de la tapa del cable de la pantalla de su hueco.

Repita este paso con el muelle de la tapa derecha.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.