Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Insert the edge of plastic opening tool between the plastic and aluminum frames near one of the corners. Carefully slide the plastic opening tool along the edge of the iPad, releasing the adhesive. Carefully slide the plastic opening tool along the edge of the iPad, releasing the adhesive.
  • Insert the edge of plastic opening tool between the plastic and aluminum frames near one of the corners.

  • Carefully slide the plastic opening tool along the edge of the iPad, releasing the adhesive.

プラスチックの開口ツールの端を、コーナーの1つ付近にあるプラスチック製フレームとアルミ製フレームの間に挿入します。

iPad端に沿ってプラスチックの開口ツールを慎重にスライドさせて、接着剤を剥がします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.