Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5 vertalen

Stap 5
Pull the display out of the Nano, minding the hold switch cable that may get caught.
  • Pull the display out of the Nano, minding the hold switch cable that may get caught.

  • As you pull the display out of the case, be careful not to break the hold switch cable.

ホールドスイッチケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、Nanoからディスプレイを引き抜きます。

ケースからディスプレイを引き抜く際は、ホールドスイッチケーブルを切断しないよう注意してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.