Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Use an iPod opening tool to peel the display data cable off the thin metal plate attached to the display.
  • Use an iPod opening tool to peel the display data cable off the thin metal plate attached to the display.

  • Be careful not to rip the display data cable.

Usa lo strumento di apertura per iPod per rimuovere il cavo dello schermo dalla sottile placca in metallo attaccata allo schermo.

Stai attento a non rompere il cavo dello schermo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.