Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Use an iPod opening tool to peel the display data cable off the thin metal plate attached to the display.
  • Use an iPod opening tool to peel the display data cable off the thin metal plate attached to the display.

  • Be careful not to rip the display data cable.

Löse das Displaydatenkabel mit einem iPod-Öffnungswerkzeug von der dünnen Metallplatte ab, die am Display angebracht ist.

Sei dabei vorsichtig und zerreiße nicht das Displaydatenkabel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.