Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
While holding the light colored socket down with one finger, use the tip of a spudger to flip the ZIF cable lock up toward the bottom of the Nano.
  • While holding the light colored socket down with one finger, use the tip of a spudger to flip the ZIF cable lock up toward the bottom of the Nano.

Mentre tieni premuto sulla presa di colore chiaro con un dito, usa la punta di uno spudger per girare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF verso la parte inferiore dell'iPod Nano.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.