Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Peel back the Kapton tape covering the display data cable socket.
  • Peel back the Kapton tape covering the display data cable socket.

ディスプレイデータケーブルソケットを覆っているKaptonテープを剥がします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.