Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
This step is tricky and can feel like you are breaking the laptop. Follow the next steps with caution to avoid damaging the laptop.
  • This step is tricky and can feel like you are breaking the laptop. Follow the next steps with caution to avoid damaging the laptop.

  • Remove the top cover by inserting a spudger under the surface.

  • Working clockwise, pry upwards with the spudger to detach the clips.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.