Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Continue sliding the plastic opening tool underneath the power & volume cables, releasing the adhesive. Continue sliding the plastic opening tool underneath the power & volume cables, releasing the adhesive.
  • Continue sliding the plastic opening tool underneath the power & volume cables, releasing the adhesive.

続けて、電源と音量ケーブルの下にプラスチック製開口ツールをスライドし、接着剤から解放します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.