Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a T6 Torx driver to remove the four 7.2 mm screws securing the fan: Two screws securing the fan to the logic board
  • Use a T6 Torx driver to remove the four 7.2 mm screws securing the fan:

  • Two screws securing the fan to the logic board

  • Two screws with rubber shoulders securing the fan to the exhaust vent

  • Rubber grommets secure these screws to the fan, so they may not come out completely. Just make sure they are fully loosened.

Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 7.2 mm lange schroever, die de ventilator bevestigen, te verwijderen:

Twee schroeven die de ventilator op het logic board bevestigen.

Twee schroeven met rubberen schoudering die de ventilator aan de uitlaatopening bevestigen.

De rubberen doorvoertules bevestigen deze schroeven aan de ventilator, waardoor ze er niet volledig uitkomen. Zorg in ieder geval dat je volledig los geschroefd zijn.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.