Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove six TR6 Torx security screws securing the antenna plate, of the following lengths:
  • Remove six TR6 Torx security screws securing the antenna plate, of the following lengths:

  • Three 4.1 mm shoulder screws

  • Three 1.8 mm screws

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your Mac.

Verwijder de zes TR6 Torx-veiligheidsschroeven die de antenneplaat bevestigen, met de volgende lengtes:

Drie 4.1 mm lange schouderschroeven

Drie 1.8 mm lange schroeven

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de schroeven op de juiste plek weer installeert en zo voorkomt dat je je Mac beschadigt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.