Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 2 vertalen

Stap 2
Lift and remove the bottom cover. To reinstall the cover:
  • Lift and remove the bottom cover.

  • To reinstall the cover:

  • Align it carefully so that the words "Mac mini" can be read when the ports are facing you.

  • Then, press down on the cover to snap its three hidden clips into place.

Til de onderste cover omhoog en verwijder deze.

Om de cover te herbevestigen:

Zorg je dat je deze op de juiste positie aanbrengt, zodat de woorden "Mac mini" te lezen zijn als de poorten naar je toewijzen.

Druk je de cover naar beden totdat je voelt dat de drie verborgen klemmen vast klikken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.