Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, releasing the whole panel. Do not force the panel off. If it does not come off easily, try using a plastic spudger where it is stuck. Do not force the panel off. If it does not come off easily, try using a plastic spudger where it is stuck.
  • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, releasing the whole panel.

  • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try using a plastic spudger where it is stuck.

Levanta con cuidado las dos esquinas del panel trasero cerca de la bisagra hacia arriba, liberando todo el panel.

No fuerces el panel. Si no se sale fácilmente, intenta usar una esponja de plástico en el lugar donde está pegado.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.