Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Turn the laptop upside down.
  • Turn the laptop upside down.

  • Make sure the laptop is turned off.

  • Using a T5 Torx Screwdriver, remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.

Disponi il laptop al contrario.

Accertati che sia spento.

Con un cacciavite Torx T5, rimuovi le dieci viti lunghe 3 mm posizionate sul perimetro della faccia inferiore del computer.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.