Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Remove four 13 mm JIS #0 screws attaching the rubber spine to the speaker, located on both sides of the inside of the speaker. Use the plastic opening tool to release the clips holding the central part of the rubber spine. Pry away one end of the rubber spine with your thumbs and it should come off.
  • Remove four 13 mm JIS #0 screws attaching the rubber spine to the speaker, located on both sides of the inside of the speaker.

  • Use the plastic opening tool to release the clips holding the central part of the rubber spine.

  • Pry away one end of the rubber spine with your thumbs and it should come off.

  • Prying off the spine may take some persuading.

  • The speakers are strong magnets. Keep it away from other sensitive electronics.

ゴム製突起物に付いている4つの13mmJIS規格ネジを外します。それらはスピーカーの両端についています。

プラスチックオープニングツールを使い、ゴム製突起物を中心に保っているツメを外します。

指でゴム製突起物の端を開けると外れるはずです。

ゴム製突起物をこじ開けるのには少し時間を要する場合があります。

スピーカーは強力な磁石です。他の繊細な電気機械と距離をとるようにしてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.