Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the Lightning connector assembly. Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the Lightning connector assembly.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the Lightning connector assembly.

スパッジャーの先端を使って、Lightningコネクタアセンブリからアンテナケーブルの接続を外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.