Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the Lightning connector assembly. Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the Lightning connector assembly.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the Lightning connector assembly.

Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de antena del ensamblaje del conector Lightning.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.