Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the point of a spudger to lift up and disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board. Use the point of a spudger to lift up and disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board.
  • Use the point of a spudger to lift up and disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board.

使用撬棒的尖端抬起并断开Lightning连接器带状电缆与逻辑板上的插座的连接。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.