Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the point of a spudger to lift up and disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board. Use the point of a spudger to lift up and disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board.
  • Use the point of a spudger to lift up and disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board.

スパッジャーの先端を使ってロジックボード上のソケットからLightningコネクタのリボンケーブルの接続を外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.