Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 6
On the way to freeing up the logic board, we're encountering a veritable plethora of standoff screws. We're used to one or two per iPhone, not X ten. Luckily, we're armed and ready. What's this? A modular SIM card reader! That's an iPhone first.
  • On the way to freeing up the logic board, we're encountering a veritable plethora of standoff screws. We're used to one or two per iPhone, not X ten.

  • Luckily, we're armed and ready.

  • What's this? A modular SIM card reader! That's an iPhone first.

  • Not only does this mean quick swaps of a dead SIM reader, it also reduces the cost of replacing your logic board! Win-win!

  • This is likely a concession to the Chinese market, where eSIM is not supported—so in order to enable dual-sim functionality on Chinese models, Apple installs a dual Nano-SIM reader. The modular approach makes this much easier than it would be if the reader were soldered to the main board, as in past models.

  • The svelt, non-elbowed, single-decker logic board is now free to escape!

Op weg naar het vrijmaken van het logic board stuiten we op een ware overvloed aan standoff schroeven. We zijn gewend aan één of twee per iPhone, niet aan X tien.

Gelukkig zijn we gewapend en voorbereid.

Wat is dit? Een modulaire SIMkaart-lezer! Dat is nieuw voor de iPhone.

Dit betekent niet alleen een snelle vervanging van een defecte SIMkaart-lezer, het verlaagt ook de kosten van het vervangen van je logic board! Win-win!

Dit is waarschijnlijk een toegeving aan de Chinese markt, waar eSIM niet wordt ondersteund. Dus om dual-SIM functionaliteit op Chinese modellen mogelijk te maken, installeert Apple een dubbele Nano-SIM-lezer. De modulaire aanpak maakt dit veel gemakkelijker dan wanneer de lezer aan het moederbord zou worden gesoldeerd, zoals in eerdere modellen.

Het elegante 1-lagige logic board kan nu ontsnappen!

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.