Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 4
Carefully slide the edge of your opening pick underneath the flex cable below the microphone. Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable. If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.
  • Carefully slide the edge of your opening pick underneath the flex cable below the microphone.

  • Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.

  • If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.

Schuif de zijkant van een openingsplectrum voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.

Kantel je plectrum dan rustig om de microfoon los te krijgen. Zorg ervoor dat je de flexkabel niet afklemt of beschadigt.

Indien nodig kun je de punt van een spudger gebruiken om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel te krijgen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.