Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 7
Use tweezers to wiggle the ambient light sensor and lift it from its notch in the display. If the sensor does not wiggle free after a few seconds, apply more heat and try again.
  • Use tweezers to wiggle the ambient light sensor and lift it from its notch in the display.

  • If the sensor does not wiggle free after a few seconds, apply more heat and try again.

  • The sensor remains attached to the rest of the sensor assembly via a very thin flex cable. Be careful not to strain or damage the cable.

Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor heen en weer te wiebelen om deze zo uit z'n inkeping in het scherm te kunnen tillen.

Als de sensor na een aantal seconden niet loskomt door het wiebelen, gebruik dan meer warmte en probeer het opnieuw.

De sensor blijft verbonden met de rest van de sensormodule door middel van een erg dunne flexkabel. Zorg dat je deze niet afklemt of beschadigt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.