Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 5
Carefully slide the edge of an opening pick underneath the flex cable below the microphone. Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable. If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel. If the microphone remains difficult to separate, apply more heat.
  • Carefully slide the edge of an opening pick underneath the flex cable below the microphone.

  • Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.

  • If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel. If the microphone remains difficult to separate, apply more heat.

Schuif de zijkant van een openingsplectrum voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.

Kantel je plectrum dan rustig om de microfoon los te krijgen. Zorg ervoor dat je de flexkabel niet afklemt of beschadigt.

Indien nodig kun je de punt van een spudger gebruiken om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel te krijgen. Als je de microfoon niet of moeilijk los krijgt, kun je wat extra warmte gebruiken om de lijm verder te verzachten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.