Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 5
Carefully slide the edge of an opening pick underneath the flex cable below the microphone. Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable. If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel. If the microphone remains difficult to separate, apply more heat.
  • Carefully slide the edge of an opening pick underneath the flex cable below the microphone.

  • Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.

  • If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel. If the microphone remains difficult to separate, apply more heat.

Desliza con cuidado el borde de tu púa de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.

Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.

Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal. Si el micrófono sigue siendo difícil de separar, aplica más calor.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.