Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 10 vertalen

Stap 10
Remove the display assembly.

ディスプレイアセンブリを外します。

再組み立ての際、ディスプレイ周辺に防水用接着剤を装着する場合はここで一旦作業を中断してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.