Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the bracket.
  • Remove the bracket.

  • The bracket may be lightly adhered in place. Lift gently but firmly to separate it.

  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.

ブラケットを外します。

ブラケットは少量の接着剤で固定されています。ブラケットをしっかりと固定して、ゆっくりと持ち上げます。

再組み立ての際には、ディスプレイを取り付ける前にiPhoneの電源を入れて、全機能を確認してしてください。次の作業に移る前にはiPhoneの電源を必ず切ってください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.