Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8 vertalen

Stap 8
Remove the display assembly.

ディスプレイアセンブリを取り出します。

再組み立ての際、ディスプレイ周辺に防水防塵用の接着剤を交換したい場合はここで作業を一旦中断してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.