Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Use your fingers or a pair of tweezers to peel back the piece of foam on the top edge of the device near the fan exhaust port. If the foam doesn't easily peel away, don't force it as it might end up tearing. Carefully peel at different spots to pull back the foam.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to peel back the piece of foam on the top edge of the device near the fan exhaust port.

  • If the foam doesn't easily peel away, don't force it as it might end up tearing. Carefully peel at different spots to pull back the foam.

Gebruik je vingers of een pincet om het stuk schuim aan de bovenkant van het toestel, bij de ventilatie-uitlaat, los te trekken.

Als het schuim niet makkelijk los te peuteren is, forceer het dan niet. In dat geval kan het namelijk scheuren. Probeer het in plaats daarvan vanaf verschillende kanten los te peuteren om het schuim los te krijgen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.