Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Use a pair of tweezers to slide the digitizer cable horizontally out of its connector on the game card reader board. Use a pair of tweezers to slide the digitizer cable horizontally out of its connector on the game card reader board.
  • Use a pair of tweezers to slide the digitizer cable horizontally out of its connector on the game card reader board.

Gebruik een pincet om de aansluiting van de digitizerkabel uit het contact op het bord van de gamekaartlezer te schuiven.

-[* black] Use a pair of tweezers to slide the digitizer cable out of its connector on the game card reader board.
+[* black] Use a pair of tweezers to slide the digitizer cable horizontally out of its connector on the game card reader board.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.