Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a JIS 000 screwdriver to remove the six 3 mm screws securing the shield plate to the device.
Remove the shield plate
  • Use a JIS 000 screwdriver to remove the six 3 mm screws securing the shield plate to the device.

Gebruik een JIS 000-schroevendraaier om de zes 3 mm lange schoreven, die het warmteschild aan het toestel bevestigen, te verwijderen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.