Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 15 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 2 vertalen

Stap 2
Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it. During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard. It may help to remove the foam pad before reinstalling the card reader.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it.

  • During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard. It may help to remove the foam pad before reinstalling the card reader.

Gebruik je vingers of een pincet om de microSD-kaartlezer in een rechte beweging uit het toestel omhoog te tillen, deze los te koppelen en tot slot te verwijderen.

Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de drukaansluiting onder het schuimkussen stevig met het moederbord hebt verbonden. Het kan handig zijn om het schuimen kussen te verwijderen alvorens de kaartlezer te herinstalleren.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.