Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 6
Once there's enough room, insert the flat end of a spudger underneath the battery and slowly pry the battery up. You may need to apply more isopropyl alcohol if you have difficulty prying. Be careful not to bend the battery as you pry.
  • Once there's enough room, insert the flat end of a spudger underneath the battery and slowly pry the battery up.

  • You may need to apply more isopropyl alcohol if you have difficulty prying.

  • Be careful not to bend the battery as you pry.

  • Remove the battery.

  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.

Als er eenmaal genoeg ruimte is, steek je het platte einde van je spudger onder de batterij en wrik je deze langzaam en op voorzichtige wijze omhoog.

Dien, als je moeite hebt met het loswrikken van de batterij, wat meer isopropyl alcohol toe.

Wees voorzichtig en zorg dat je de batterij niet verbuigt bij het loswrikken.

Verwijder de batterij.

Hergebruik de batterij niet nadat deze is verwijderd, aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt. Vervang je verwijderde batterij altijd door een nieuwe.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.