Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11 vertalen

Stap 11
Remove the antenna cable assembly.
  • Remove the antenna cable assembly.

  • During reassembly, gently pinch the cable bundle together and guide it under the heat pipe into the correct position on the board. If needed, use your tools to help guide it through, but don't force it.

卸下天线电缆组件。

重新组装时,轻轻地将线束捏在一起,并在热管下方将其引导到板上的正确位置。如果需要,请使用你的工具来帮助引导它,但不要强迫它。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.