Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11 vertalen

Stap 11
Remove the antenna cable assembly.
  • Remove the antenna cable assembly.

  • During reassembly, gently pinch the cable bundle together and guide it under the heat pipe into the correct position on the board. If needed, use your tools to help guide it through, but don't force it.

アンテナケーブルアセンブリを取り外します。

再組み立ての際は、ケーブルの束を慎重に摘んで、ヒートパイプの下を通してボード上の正しい位置に装着します。 必要に応じて、ツールを使って、ケーブルを通してください。うまく行かない場合は、強行しないでください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.