Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display cable connectors. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display cable connectors.

  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.

2本のディスプレイケーブルコネクタ上部の2つのアルミカバーを覆っている、1.5 mm T3 トルクスネジを4本外します。

ピンセットを使って、2つのアルミカバーを取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.