Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the two 1.7 mm T3 Torx screws securing the aluminum cover on top of the display cable flex connector. Remove the cover.
  • Remove the two 1.7 mm T3 Torx screws securing the aluminum cover on top of the display cable flex connector.

  • Remove the cover.

ディスプレイケーブルのフレックスコネクタ上部のアルミカバーを固定している 、1.7 mm T3トルクスネジを2本外します。

カバーを外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.