Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Disconnect the battery board data cable by sliding it out from its socket. Slide parallel to the logic board, in the direction of the cable.
  • Disconnect the battery board data cable by sliding it out from its socket.

  • Slide parallel to the logic board, in the direction of the cable.

Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.

Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.