Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis. Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case. This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
Separate the clips
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.

  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.

  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.

将三角撬片的一角插入下壳和底盘之间的空间。

将三角撬片绕最近的角落滑动,并在箱子侧面的一半处滑动。

这将打开第一个将下壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该感受并听到咔哒一声弹出。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.