Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 3
Insert the plastic opening tool between the front panel and its plastic surround and pry up at several points along the left edge of the Touch. Do not insert the tool and run it down the edge of the front panel. This may damage the front panel and the rubber seal. It is best to work one point, pry up, then remove the tool and reinsert it at the next spot to be pried up.
  • Insert the plastic opening tool between the front panel and its plastic surround and pry up at several points along the left edge of the Touch.

  • Do not insert the tool and run it down the edge of the front panel. This may damage the front panel and the rubber seal. It is best to work one point, pry up, then remove the tool and reinsert it at the next spot to be pried up.

将塑料撬棒插入前面板和其塑料包围物之间,并沿ipod Touch的左侧边缘的几个点撬起塑料边框。

请勿在插入工具后将其沿着前面板的边缘向下移动。这可能会损坏前面板和橡胶密封圈。最好只少量移动一点,撬起边框,然后取下工具,并将其插入到下一个地方进行撬动。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.