Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 24 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths: Two 1.3 mm screws
Disconnect the battery
  • Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:

  • Two 1.3 mm screws

  • Two 2.8 mm screws

  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.

  • Remove the bracket.

Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:

Twee 1.3 mm schroeven

Twee 2.8 mm schroeven

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Een schroef op de verkeerde plek kan leiden tot permanente schade.

Verwijder het plaatje.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.