Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 9 vertalen

Stap 9
Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book. Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board. Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book.

  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.

  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.

Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.

Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.

Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.