Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use an opening pick to cut any remaining adhesive around the edges of the glass. Lift the glass and remove it from the phone. Lift the glass and remove it from the phone.
  • Use an opening pick to cut any remaining adhesive around the edges of the glass.

  • Lift the glass and remove it from the phone.

開口ピックを使って、ガラス端周辺に留められた残りの接着剤を切断します。

スマートフォンからガラスを持ち上げて外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.