Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
In the next few steps, you will remove the four Phillips screws securing the internal frame to the bottom case. Included in each step is an overview picture showing the general location and a closeup showing the actual screw. Remove the recessed Phillips screw near the power button securing the internal frame to the bottom housing.
  • In the next few steps, you will remove the four Phillips screws securing the internal frame to the bottom case. Included in each step is an overview picture showing the general location and a closeup showing the actual screw.

  • Remove the recessed Phillips screw near the power button securing the internal frame to the bottom housing.

Nei prossimi passaggi, verranno rimosse le quattro viti con testa a croce che fissano il telaio interno al case inferiore. Ciascun passaggio comprende un'immagine riepilogativa che mostra la posizione generale e un primo piano sulla vite specifica.

Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto al pulsante di alimentazione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.