Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Lift the audio board ribbon cable up out of its socket.
  • Lift the audio board ribbon cable up out of its socket.

  • If it refuses to lift from its socket, the ZIF cable lock is not fully released. Make sure it is evenly lifted about 1 mm from the socket on the interconnect board.

Sollevare il cavo piatto della scheda audio dal connettore femmina.

Se non si solleva dal connettore, il bloccacavo ZIF non è del tutto sbloccato. Verificare che sia sollevato in modo uniforme di circa 1 mm dal connettore femmina nella scheda di interconnessione.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.